Контактні телефони:
(067) 470-42-17
(098) 899-88-90
(068) 277-99-77
ГО Екологічна безпека регіонів України » Екологічна безпека регіонів України

Екологічна безпека регіонів України

ГО «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ» громадська організація, яка була заснована в лютому 2021 року фахівцями-екологами та небайдужими громадянами.
 
Метою діяльності ГО «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ» є:

 • здійснення комплексу заходів щодо забезпечення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища та інформування населення по актуальним екологічним питанням в державі;
 • сприянню розвитку екологічної безпеки в Україні згідно чинного законодавства всіма доступними методами і способами;
 • сприянню гармонізації українського екологічного законодавства та законодавства в сфері охорони навколишнього середовища із законодавством Європейського Союзу, а також реформуванню українського законодавства з використанням досвіду розвинених демократичних країн;
 • сприянню професійному розвитку екологів;
 • вдосконаленню системи підготовки та підвищення кваліфікації екологів;
 • підвищенню ролі екологічної безпеки в суспільстві шляхом проведення конкретних заходів в цьому напрямку інформування населення та підприємств по екологічній ситуації в Україні.


Головними напрямками в роботі ГО «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ» є:

 • Участь у розробці законів та інших нормативно-правових актів направляючі пропозиції до компетентних установ;
 • Організація та проведення громадських слухань, експертиз проектів законів, програм, рішень та інших документів та нормативних актів;
 • Сприяння організації та впровадженню заходів щодо вдосконалення екологічної освіти, розвитку екологічної професії та підвищення кваліфікації екологів;
 • Організація та проведення заходів, направлених на поліпшення екологічної безпеки та комплексної охорони довкілля в регіонах України;
 • Сприяння поширенню екологічних знань серед населення;
 • Здійснення представництва та захист законних професійних та інших спільних інтересів учасників Організації в органах центральної та місцевої влади, інших державних і недержавних установах та організаціях;
 • Сприяння працевлаштуванню екологів;
 • Організація та проведення лекції, семінарів, тренінгів, конференції, зустріч та інші інформаційно-освітніх заходів;
 • Організація та проведення екологічних досліджень та конкурсів;
 • Взаємодія з національними та іноземними громадськими організаціями та міжнародними неурядовими організаціями.
 • Взаємодія з громадськими інспекторами, громадськими екологічними організаціями та проведення контролю за виконанням заходів по охороні довкілля, які здійснюють громадські інспектори з охорони довкілля, громадські екологічні організації у галузі використання та охорони: земель, води, атмосферного повітря, рослинного та тваринного світу, об’єктів природно-заповідного фонду, а також поводження з відходами, небезпечними речовинами.
 • Участь в обговоренні та внесення пропозицій до проектів нормативно правових актів, матеріалів щодо розміщення, будівництва і реконструкції об’єктів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, внесення пропозицій до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, що беруть участь у прийнятті рішень з цих питань;
 • Участь у розробленні та здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального і комплексного використання природних ресурсів;
Наш колектив
Партнери