Контактні телефони:
(067) 470-42-17
(098) 899-88-90
(068) 277-99-77
ГО Екологічна безпека регіонів України » Почесні члени » Внукова Наталія Володимирівна

Внукова Наталія Володимирівна

19 грудень 2022, Понеділок
53
0

Внукова Наталія Володимирівна

Внукова Наталія Володимирівна, 03.05.1970 року народження, доктор технічних наук, професор кафедри екології, завідувач кафедри екології ( ЮНЕСКО «Екологічно чисті технології»). Член Національної комісії України у справах ЮНЕСКО Голова секції Інновацій викладання з гуманітарних, фундаментальних та природничих дисциплін Методичної ради Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (ХНАДУ).

У 1993 році закінчила Харківський політехнічний інститут за спеціальністю «Хімічна технологія лаків, фарб та лакофарбних покриттів» і отримала кваліфікацію «Інженер хімік-технолог» (Диплом № 839124 від 26 лютого 1993 року).

Кандидат географічних наук з 1998 року. Дисертацію захистила "04" червня 1998 р. у спеціалізованій раді Д.64.051.04 при Харківському державному університеті Диплом: ДК № 001705.

Вчене звання доцента кафедри екології та хімії  присвоєно у 2003 році.  Атестат: 02ДЦ № 000379   від 24 грудня 2013 р. 

Доктор технічних наук з 2015 року. Дисертацію за спеціальністю «Екологічна безпека» захистила «30» квітня 2015 р. у спеціалізованій раді Д 64.812.01 Науково-дослідної установи «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» Міністерства екології та природних ресурсів України та Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Диплом: ДД №004496 від 30 червня 2015 р.

Вчене звання професора кафедри екології присвоєно у 2016 році. Атестат: 12ПР № 011617 від 25 лютого 2016 р.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти III – IV рівня акредитації 23 роки.

Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах освіти ІІІ –ІV рівня акредитації:

 • з «01» вересня 1998 р. по «31» серпня 2000 р – старший викладач кафедри екології і хімії Харківського державного автомобільно-дорожнього технічного  університету;
 • з «01» вересня 2000 р. по «31» серпня 2007 р. – доцент кафедри екології і хімії Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (на підставі Указу Президента України № 591 від 07 серпня 2001 року Харківський державний автомобільно-дорожній технічний університет перейменовано в Харківський національний автомобільно-дорожній університет(ХНАДУ));
 • з «01» вересня 2007 р. по «30» жовтня 2007 року -  доцент кафедри екології Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;
 • з «01» листопада 2007 р. по «31» серпня 2010 р. – завідувач  кафедри екології Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;
 • з «01» вересня 2010 р. по «17» листопада 2013 р. -  доцент кафедри екології Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;
 • з «18» листопада 2013 р. по «31» серпня 2017 р. – професор кафедри екології Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;
 • з «01» вересня 2017 р. по теперішній час – завідувач кафедри екології Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

Участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів.

Підготувала кандидата технічних наук: Желновач Г.М. спеціальність «Екологічна безпека», диплом кандидата технічних наук ДК № 00118 від 26 вересня 2012 року та асистент Решеченко Альона Ігорівна (Наказ про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 09 лютого 2021 року та внесення змін до наказів МОН України від 2 липня 2020 року № 886, від 26 листопада 2020 року № 1471).
На сьогодні керує підготовкою аспірантів третього року навчання за спеціальністю 101 «Екологія» Квартенко Є.О., Мацкевич А.Є., Рябчинський М.Д., Козловський О.В., Євтушенко О.О.

7. Внукова Наталія Володимирівна має досвід роботи в наступних науково-методичних радах:

 • член спеціалізованої вченої ради К 64.812.01 за спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека».
 • член спеціалізованої вченої ради Д 55.051.04 за спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека».
 • член підкомісії з екології НМК з біології, природничих наук та математики НМР МОН(до 2018 року);
 • голова секції інновацій викладання з гуманітарних, фундаментальних та природничих дисциплін Методичної ради Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (теперішній час);
 • член Національної комісії України у справах ЮНЕСКО;
 • голова експертної комісії щодо первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Технології захисту навколишнього середовища» зі спеціальності 183 Технології захисту навколишнього середовища за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Уманському національному університеті садівництва (листопад 2018р.);
 • голова експертної комісії щодо первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Технології захисту навколишнього середовища» зі спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» галузі знань 18 «Виробництво та технології» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Житомирському державному технологічному університеті.

Має 213 публікацій, з них 151 наукових та 54 навчально-методичного характеру. З них 50 статей, опублікованих у фахових виданнях України та 8 у провідних закордонних виданнях. Є автором 4 навчальних посібників, словника, 3 монографії, 3 авторських свідоцтва, 6 патентів. 

Приймала участь у розробці стандартів:

 • Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, галузь знань 10 – Природничі науки, спеціальність 101 – Екологія;
 • Стандарт вищої освіти України: другий (магістерський) рівень вищої освіти, галузь знань 10 – Природничі науки, спеціальність 101 – Екологія.
 • Проект стандарт вищої освіти України: третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти, галузь знань 10 – Природничі науки, спеціальність 101 – Екологія.

Також є членом редколегії збірників наукових праць:

 • ДП «ДерждорНДІ»“Дороги і мости”. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8005 від 20.10.2003 р.;
 • Національний транспортний університет “Автомобільні дороги і дорожнє будівництво”. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 9784 від 21.04.2005 р.
 • «Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки», що видає УКРНДІЕП.
 • «Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування» Свідоцтво про державну реєстрацію Серія КВ № 16682-5254Р від 07.05.2010 р.
 • Під час роботи на посаді професора видано 45 друкованих праць. Внукова Н.В. брала участь у 112 конференціях, у тому числі:
 • Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Регіональні проблеми охорони довкілля » ОДКУ. Одеса;
 • 5-й міжнародний конгрес Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування;
 • 73-ї   науково-методичної конференції. Харків: ХНУБА;
 • журі ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Екологічна безпека» на базі Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського;

Єорганізатором і учасником щорічних конференції на базі Харківського національного автомобільно-дорожнього університету: 

 • Всеукраїнської науково-методичної конференції «Сучасні аспекти організаційно-методичного забезпечення екологічної складової підготовки фахівців», Харків;
 • Міжнародної науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів «Галузеві проблеми екологічної безпеки», Харків.
 • За результатами конференцій опубліковано статті та тези.

Внукова Н.В. за сумлінну працю неодноразово нагороджувалась відзнаками різних рівнів:

 • Грамота Державної служби автомобільних доріг «Укравтодор» за вагомі досягнення у професійній діяльності і плідну сумлінну працю;
 • Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Грамота за перемогу у номінації «Найкращі викладачі очима студентів-відмінників ХНАДУ, м Харків, за 2004 р., 2006 р., 2007 р., 2009 р., 2011 р., 2012р.;
 • Почесна грамота Виконавчого комітету Харківської міської ради за сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди 75-річчя від дня заснування університету, 2005 р.;
 • Почесна грамота Міністра охорони навколишнього природного середовища за багаторічну сумлінну плідну працю, значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди 75-річчя від дня заснування ХНАДУ, вересень 2005р.;
 • Диплом фіналіста Міжнародного конкурсу інноваційних проектів «Харківські ініціативи», номінація «Кращий інноваційний проект розвитку освіти», Харків, вересень 2010 р.;
 • Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та наслідків Чорнобильської катастрофи, Диплом учасника всеукраїнського проекту «Екологія та природні багатства України»;
 • Почесна грамота Державної адміністрації автомобільного транспорту за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих науково-педагогічних працівників, плідну науково - педагогічну діяльність, 2010 р.;
 • Грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України як науковому керівнику переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2010/2011 н. р. з напрямку «Екологія та охорона навколишнього середовища», червень 2011 р.;
 • Харківський національний автомобільно-дорожній університет. Нагороджена Почесним знаком за видатні заслуги перед колективом університету ІІІ ступеня, березень 2013 р.;
 • Одеський державний екологічний університет. Подяка за багаторічну та сумлінну роботу у складі журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Екологія», квітень 2014 р.;
 • Книга «Літопис досягнень сучасної України: «Успішні професіонали України» Київ, 2016. 
 • Харківський національний автомобільно-дорожній університет. Грамота з нагоди Міжнародного дня (8 березня) за сумлінну та багаторічну працю, лютий 2016 р., 2018 р.;
 • Харківський національний автомобільно-дорожній університет. З нагоди Міжнародного дня (8 березня) нагороджена за сумлінну та багаторічну працю Знаком «Почесний викладач ХНАДУ», лютий 2017 р.;
 • Грамота Департаменту науки і освіти   ХОДА за сумлінну працю, активну винахідницьку та наукову діяльність, вагомий особистий внесок у розвиток науки та з нагоди Дня винахідника та раціоналізатора, 2018 р.;
 • Подяка за активну участь у розробці стандартів вищої освіти за спеціальністю «Екологія», жовтень 2018 р.;
 • Подяка за активну участь, бездоганну працю та особистий внесок у розробці  стандартів вищої освіти, грудень 2018 р.
 • Книга «Успішні керівники в сучасному просторі України» Київ, 2019. 
 • Подяка МОН за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність 2020 р.


Наш колектив
Партнери