Контактні телефони:
(067) 470-42-17
(098) 899-88-90
(068) 277-99-77

Желновач Ганна Миколаївна

19 грудень 2022, Понеділок
13
0

Желновач Ганна Миколаївна
Біографічна довідка 
 
Желновач Ганна Миколаївна, 12.12.1984 року народження, кандидат технічних наук, доцент кафедри екології Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

 • 2006 році з відзнакою закінчила Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ) за спеціальністю 8.070108 «Екологія та охорона навколишнього середовища» і здобула кваліфікацію «Магістр екології».
 • 2012 році захистила дисертацію за темою «Оцінка якості та підвищення екологічної безпеки придорожнього простору» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 «екологічна безпека».
 • 2015 році отримала вчене звання доцента кафедри екології. 
 • 2019 році отримала почесних знак «Почесний викладач ХНАДУ».

Автор понад 120 наукових публікацій, у тому числі монографій та наукових статей у міжнародних реферативних базах даних.

Сфера наукових інтересів:

 • вивчення впливу автотранспортного комплексу на навколишнє середовище; 
 • розробка заходів щодо підвищення рівня екологічної безпеки розвитку автотранспортної інфраструктури у контексті сталого розвитку з урахуванням екосистемних принципів;
 • кліматичний менеджмент на транспорті.

Міжнародна діяльність:

 • відповідальний виконавець від ХНАДУ за реалізацію міжнародного проєкту ЄС TEMPUS «Асоціація випускників-підприємців» - ANet (2013-2017 рр.);
 • член проєктної команди ХНАДУ міжнародного проєкту ЄС ERASMUS+ «Синергія освітніх, наукових, управлінських та промислових компонентів для управління кліматом та запобігання зміні клімату» – CLIMAN (2020-2023 рр.).

Суспільно-наукова діяльність:

 • відповідальний секретар щорічної Всеукраїнської науково-методичної конференції «Сучасні аспекти організаційно-методичного забезпечення екологічної складової підготовки фахівців», ХНАДУ, Харків;
 • відповідальний секретар щорічної Міжнародної науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів «Галузеві проблеми екологічної безпеки», ХНАДУ, Харків;
 • відповідальний секретар Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт Міністерства освіти і науки України за спеціальністю «Автомобільний транспорт», напрям «Екологічна безпека комплексу «автомобіль – навколишнє середовище»», ХНАДУ, Харків;
 • координатор соціально-наукових та просвітницьких заходів екологічного спрямування кафедри екології ХНАДУ.
Наш колектив
Партнери