Контактні телефони:
(067) 470-42-17
(098) 899-88-90
(068) 277-99-77

Умови членства

Умови членства в Організації

Прийом у члени Організації здійснюється на підставі письмової заяви на ім’я Голови Правління за рішенням Правління Організації , яке приймається протягом місяця з дня подання відповідної заяви. Правління Організації має право відмовити у прийнятті особи в члени Організації. Правління Організації має право делегувати право прийняття в члени Організації відокремленим підрозділам

Права члена Організації:

 1. обирати і бути обраними до керівних органів Організації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією;
 2. брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Організації;
 3. звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді;
 4. оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах;
 5. оскаржувати рішення загальних зборів до суду;
 6. одержувати інформацію з питань діяльності Організації;
 7. звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;
 8. вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в Організації до прийняття рішень з цих питань;
 9. вільно виходити з Організації за власною письмовою заявою.

    Обов’язки члени Організації:

 1. дотримуватись положень Статуту Організації; 
 2. виконувати рішення керівних органів Організації;
 3. своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Правлінням Організації;
 4. сприяти здійсненню завдань Організації;
 5. брати участь у публічних заходах, що проводяться Організацією.

Членство в Організації припиняється у випадках:

 1. виходу із Організації за власним бажанням;
 2. виключення із Організації, за рішенням Правління, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Організації, або якщо член втратив зв’язок із Організацією без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків;
 3. смерті члена Організації.

Вихід з Організації здійснюється за письмовою заявою учасника Організації на ім‘я Голови Правління. Членство в громадському об’єднанні припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень.

Підстави для виключення з членів Організації:

 • неодноразові порушення вимог Статуту;
 • неучасть в діяльності Організації особисто або через представника протягом принаймні 12 (дванадцяти) місяців; – несплати членських внесків протягом останнього року.

Питання про виключення вирішується Правлінням організації більшістю голосів її членів.

Член Організації не має права голосу при вирішенні Загальними зборами Організації питань щодо вчинення ним правочину та щодо спору між ним і Організацією.

Наш колектив
Партнери